تذکر نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس به رئیس جمهور

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام عبادی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف

ادامه