ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های انرژی در دنیاست

معاون توسعه‌ی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری: در واقع ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های انرژی در دنیاست. این امر نشان می‌دهد که شدت

ادامه